ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตฯ ใช้ในการเรียนการสอน(งานวิทยบริการฯ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย วิธีเจาะจง

กรกฎาคม 6, 2021

Thammanoon Wuttipanchai