ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดโลหะแผ่น ใช้ในการเรียนการสอน(ช่างเชื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย วิธีเจาะจง

กรกฎาคม 6, 2021

Thammanoon Wuttipanchai