ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ปรับปรุงโรงอาหารในส่วนงานเคาเตอร์ ใช้ในการเรียนการสอน(งานอาคาร) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย วิธีเจาะจง

กรกฎาคม 21, 2021

Thammanoon Wuttipanchai