ผู้บริหารสถานศึกษา

นายพงศธร จิระวุฒินันท์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทัพยากร

ดร.สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายสมจิตร วรศักดิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วม

นายยุทธพงษ์ แห้วดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบโควต้า
ยื่นใบสมัครที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562
> > สมัคร < <
+ +
กลับสู่ด้านบน